Uitgeverij Caprae spiegelt zich aan het eigenzinnige en tegelijkertijd vriendelijke karakter van de geit. Hoewel het dier vaak in verband wordt gebracht met ontbossing en woestijnvorming, is het de geitenhoeder (de mens) die daar verantwoordelijk voor is. Bij iedere publicatie van Uitgeverij Caprae wordt daarom een afweging gemaakt over de oplage en het gebruik van grondstoffen. Ook aan vormgeving en tekstkwaliteit besteedt de uitgeverij veel aandacht. Publishing house Caprae recognizes itself in the idiosyncratic and at the same time friendly nature of the goat. Although the animal is often associated with deforestation and desertification, it is the goatherd (mankind) who is responsible. For every publication a consideration is made about the environmental consequences. The publishing house also pays a lot of attention to design and text quality.
Pingping, roman, Mariët Meester, Uitgeverij Caprae
Pingping, roman, Mariët Meester, Uitgeverij Caprae
Uitgeverij Caprae - info@uitgeverijcaprae.nl - +31 (0)644610743
Uitgeverij Caprae  -  info@uitgeverijcaprae.nl
Uitgeverij Caprae spiegelt zich aan het eigenzinnige en tegelijkertijd vriendelijke karakter van de geit. Hoewel het dier vaak in verband wordt gebracht met ontbossing en woestijnvorming, is het de geitenhoeder (de mens) die daar verant- woordelijk voor is. Bij iedere publicatie van Uitgeverij Caprae wordt daarom een afweging gemaakt over de oplage en het gebruik van grondstoffen. Ook aan vorm- geving en tekstkwaliteit besteedt de uitgeverij veel aandacht. Publishing house Caprae recognizes itself in the idiosyncratic and at the same time friendly nature of the goat. Although the animal is often associated with deforestation and desertification, it is the goatherd (mankind) who is responsible. For every publication a consideration is made about the environmental consequences. The publishing house also pays a lot of attention to design and text quality.