Uitgeverij Caprae - info@uitgeverijcaprae.nl - +31 (0)644610743
Pingping, roman, Mariët Meester, Uitgeverij Caprae
Uit recensies: Zoals het bijbelse zondvloedverhaal tot doel had de mens op zijn kleinheid en kwetsbaarheid te wijzen, zo verwoordt Mariët Meester in De overstroming de dilemma's van de hedendaagse mens: hoe overleven in een bedreigde omgeving. (…) Aan de oppervlakte is dit een meeslepend verzonnen verhaal. Maar wat het spreekwoord zegt over stille waters is hier zeker van toepassing en eenmaal voorbij de oppervlakte onthult De overstroming behoorlijk wat verrassende aspecten van de mens. Gaandeweg ontvouwt zich zo een prachtige symbolische vertelling over trots en afhankelijkheid, over autonomie en overgave. Het is alsof het water na lang aarzelen alle schroom wegwast en het ongebruikelijke van de hele situatie leidt ook tot een vreemdsoortige seksuele constellatie. (...) De grootste kracht schuilt daarbij ongetwijfeld in de meesterlijke, bedrieglijk realistische stijl. Linde Roels in De leeswolf Mariët Meester schreef een vermakelijke, met veel spanningsboogjes gecomponeerde variant op wat de televisie doet met dit motief in de overlevingsshow Expeditie Robinson of in Temptation Island. Maar dan anders. Leuker. Spannender. Amusanter. Dodelijker. Huiveringwekkender. Koen Eykhout in De Limburger Met veel tragikomisch vernuft geschreven. Janet Luis in Opzij Mariët Meester schept er duidelijk plezier in zich te identificeren met de ik- figuur. (...) De personages tasten elkaar af, moeten zich noodgedwongen met elkaar verzoenen en zich organiseren. (...) En verbazend genoeg blijkt het kleine utopia te functioneren. Karel Osstyn in De Standaard Mariët Meester vertelt dit verhaal met vaart en humor. De personen om wie het draait zijn raak neergezet. Echt een boek om in één ruk uit te lezen! Leestafel bibliotheek Arnhem Door de spanning tussen de bewoners en hun gevecht om te overleven en - niet het minst - door de vaardige pen van Mariët Meester, lees je het in één adem uit. Libelle, België Meester toont met De overstroming haar meesterschap. Huiveringwekkend, maar ook heel mooi. Midi Mariët Meester plaatst haar roman midden in onze samenleving. Haar boodschap (...) is optimistisch: als het er werkelijk op aankomt, kunnen mensen veranderen, zitten zij, net als wilgentakken, vol onvermoed nieuw leven. Wim Vogel in Haarlems Dagblad Het is een roman die je meesleept, al weet je dat het voor het grootste deel een verzonnen verhaal is. De overtuigingskracht is groot. En het verhaal werkt naderhand nog een behoorlijke tijd door in je hoofd. ‘Zou ik het anders doen? Hoe zou ik zelf onder zulke omstandigheden reageren?' Als een schrijver je met zulke vragen achterlaat, heeft hij een knap stukje werk verricht. Al met al een mooi, optimistisch boek, en dat kunnen we in deze tijden ook wel gebruiken... Holly Moors in www.moorsmagazine.com Prachtig boek, mooi verteld, mooi en goed leesbaar taalgebruik. Recensie op www.literairnederland.nl Mariët Meester beschrijft op subtiele wijze de onderlinge verhoudingen en geeft een verrassende wending aan het verhaal. (...) Van harte aanbevolen. Annelize Roosjen op www.hetgaljoen.com Het blijft merkwaardig dat De overstroming van Mariët Meester in 2004 over het hoofd werd gezien bij de verdeling van de literaire prijzen. Zelfs een nominatie zat er niet in - en dat terwijl haar lichtvoetige Zondvloedvertelling een van de weinige lichtpunten was in een mager boekenjaar. Joep van Ruiten in Dagblad van het Noorden Scherpe observaties van mens en natuur in een onnatuurlijke situatie, nuchter verteld met een broeierige ondertoon. Een verhaal met een mythische lading, over de strijdbaarheid van de mens, de strijd om te overleven, de strijd voor het menselijk fatsoen. (...) Het is gewoon verdomd goede literatuur. Weblog Peter Kleiweg Boekverslag door Kees van der Pol, docent Nederlands. Interview Kirsten Greveling interviewt Mariët Meester over De overstroming.

De overstroming - Mariët Meester

Een jonge vrouw trekt zich terug op een terp in het Nederlandse polderlandschap. Als de terp door een overstroming geïsoleerd raakt van de buitenwereld, is ze plotseling aangewezen op de andere bewoners. In een eigentijdse variant van de zondvloedmythe schrijft Mariët Meester met onderkoelde humor over de menselijke drang om te overleven. Er ontvouwt zich een grimmig, maar ontroerend verhaal, waarin de lotgenoten langzaamaan niet meer zonder elkaar kunnen. 1e druk, 2003, Uitgeverij Meulenhoff 2e druk, 2020, Uitgeverij Caprae, ISBN 9789083108407, 270 pag., Prijs € 21,90 Alle 250 exemplaren van deze nieuwe druk zijn genummerd en gesigneerd, met voorin een handmatig ingekleurd tekeningetje. Verkrijgbaar via elke boekhandel, maar kan ook hier worden besteld. Geen verzendkosten.
Pingping, roman, Mariët Meester, Uitgeverij Caprae
Uitgeverij Caprae  -  info@uitgeverijcaprae.nl

De

overstroming

Mariët Meester

Verkrijgbaar via elke boekhandel, maar kan ook hier worden besteld. Geen verzendkosten.
De overstroming is een klassieker binnen het oeuvre van Mariët Meester. Hoewel de eerste druk in 2003 verscheen, heeft het boek een actuele lading. Klimaatverandering, een pandemie: meer dan ooit worden we bedreigd door gevaren die we alleen met de grootste moeite kunnen beheersen. Daarom is er nu een herdruk van dit, zoals iemand schreef ‘een verhaal met een mythische lading over de strijdbaarheid van de mens’. Een jonge vrouw trekt zich terug op een terp in het Nederlandse polderlandschap. Als de terp door een overstroming geïsoleerd raakt van de buitenwereld, is ze plotseling aangewezen op de andere bewoners. In een eigentijdse variant van de zondvloedmythe schrijft Mariët Meester met onderkoelde humor over de menselijke drang om te overleven. Er ontvouwt zich een grimmig, maar ontroerend verhaal, waarin de lotgenoten langzaamaan niet meer zonder elkaar kunnen. Interview: Kirsten Greveling interviewt Mariët Meester over haar roman De overstroming. Uit recensies: - Mariët Meester schreef een vermakelijke met veel spanningsboogjes gecomponeerde variant op wat de televisie doet met dit motief in de overlevingsshow Expeditie Robinson of in Temptation Island. Maar dan anders. Leuker. Spannender. Amusanter. Dodelijker. Huiveringwekkender. Koen Eykhout in De Limburger - met veel tragikomisch vernuft geschreven. Janet Luis in Opzij - Mariët Meester schept er duidelijk plezier in zich te identificeren met de ik- figuur. (...) De personages tasten elkaar af, moeten zich noodgedwongen met elkaar verzoenen en zich organiseren. (...) En verbazend genoeg blijkt het kleine utopia te functioneren. Karel Osstyn in De Standaard - Mariët Meester vertelt dit verhaal met vaart en humor. De personen om wie het draait zijn raak neergezet. Echt een boek om in één ruk uit te lezen! Leestafel bibliotheek Arnhem - (...) door de spanning tussen de bewoners en hun gevecht om te overleven en - niet het minst - door de vaardige pen van Mariët Meester, lees je het in één adem uit. Libelle, België - Meester toont met De overstroming haar meesterschap. Huiveringwekkend, maar ook heel mooi. Midi - Mariët Meester plaatst haar roman midden in onze samenleving. Haar boodschap (...) is optimistisch: als het er werkelijk op aankomt, kunnen mensen veranderen, zitten zij, net als wilgentakken, vol onvermoed nieuw leven. Wim Vogel in Haarlems Dagblad - Het is een roman die je meesleept, al weet je dat het voor het grootste deel een verzonnen verhaal is. De overtuigingskracht is groot. En het verhaal werkt naderhand nog een behoorlijke tijd door in je hoofd. ‘Zou ik het anders doen? Hoe zou ik zelf onder zulke omstandigheden reageren?' Als een schrijver je met zulke vragen achterlaat, heeft hij een knap stukje werk verricht. Al met al een mooi, optimistisch boek, en dat kunnen we in deze tijden ook wel gebruiken... Holly Moors in www.moorsmagazine.com (...) Prachtig boek, mooi verteld, mooi en goed leesbaar taalgebruik. Lezersrecensie op www.literairnederland.nl (...) Mariët Meester beschrijft op subtiele wijze de onderlinge verhoudingen en geeft een verrassende wending aan het verhaal. (...) Van harte aanbevolen. Annelize Roosjen op www.hetgaljoen.com - Het blijft merkwaardig dat De overstroming van Mariët Meester in 2004 over het hoofd werd gezien bij de verdeling van de literaire prijzen. Zelfs een nominatie zat er niet in - en dat terwijl haar lichtvoetige Zondvloedvertelling een van de weinige lichtpunten was in een mager boekenjaar. Joep van Ruiten in Dagblad van het Noorden Scherpe observaties van mens en natuur in een onnatuurlijke situatie, nuchter verteld met een broeierige ondertoon. Een verhaal met een mythische lading, over de strijdbaarheid van de mens, de strijd om te overleven, de strijd voor het menselijk fatsoen. (...) Het is gewoon verdomd goede literatuur. Weblog Peter Kleiweg Boekverslag door Kees van der Pol, docent Nederlands
Een jonge vrouw trekt zich terug op een terp in het Nederlandse polderlandschap. Als de terp door een overstroming geïso- leerd raakt van de buitenwereld, is ze plotseling aangewezen op de andere bewoners. In een eigentijdse variant van de zondvloedmythe schrijft Mariët Mees- ter met onderkoelde humor over de men- selijke drang om te overleven. Er ontvouwt zich een grimmig, maar ontroerend verhaal, waarin de lotgenoten langzaam- aan niet meer zonder elkaar kunnen. 1e druk, 2003, Uitgeverij Meulenhoff 2e druk, 2020, Uitgeverij Caprae, ISBN 9789083108407 - 270 pag. Prijs € 21,90 Alle 250 exemplaren van deze nieuwe druk zijn genummerd en gesigneerd, met voorin een handmatig ingekleurd teke- ningetje. Uit recensies: Zoals het bijbelse zondvloedverhaal tot doel had de mens op zijn kleinheid en kwetsbaarheid te wijzen, zo verwoordt Mariët Meester in De overstroming de dilemma's van de hedendaagse mens: hoe overleven in een bedreigde omgeving. (...) Aan de oppervlakte is dit een meeslepend verzonnen verhaal. Maar wat het spreekwoord zegt over stille waters is hier zeker van toepassing en eenmaal voorbij de oppervlakte onthult De overstroming behoorlijk wat verrassende aspecten van de mens. Gaandeweg ontvouwt zich zo een prachtige symbolische vertelling over trots en afhankelijkheid, over autonomie en overgave. Het is alsof het water na lang aarzelen alle schroom wegwast en het ongebruikelijke van de hele situatie leidt ook tot een vreemdsoortige seksuele constellatie. (...) De grootste kracht schuilt daarbij ongetwijfeld in de meesterlijke, bedrieglijk realistische stijl. Linde Roels in De leeswolf Mariët Meester schreef een vermakelijke, met veel spanningsboogjes gecompo- neerde variant op wat de televisie doet met dit motief in de overlevingsshow Expeditie Robinson of in Temptation Island. Maar dan anders. Leuker. Span- nender. Amusanter. Dodelijker. Huivering- wekkender. Koen Eykhout in De Limburger Met veel tragikomisch vernuft geschreven. Janet Luis in Opzij Mariët Meester schept er duidelijk plezier in zich te identificeren met de ik- figuur. (...) De personages tasten elkaar af, moeten zich noodgedwongen met elkaar verzoenen en zich organiseren. (...) En verbazend genoeg blijkt het kleine utopia te functioneren. Karel Osstyn in De Standaard Mariët Meester vertelt dit verhaal met vaart en humor. De personen om wie het draait zijn raak neergezet. Echt een boek om in één ruk uit te lezen! Leestafel bibliotheek Arnhem Door de spanning tussen de bewoners en hun gevecht om te overleven en - niet het minst - door de vaardige pen van Mariët Meester, lees je het in één adem uit. Libelle, België Meester toont met De overstroming haar meesterschap. Huiveringwekkend, maar ook heel mooi. Midi Mariët Meester plaatst haar roman midden in onze samenleving. Haar bood- schap (...) is optimistisch: als het er werkelijk op aankomt, kunnen mensen veranderen, zitten zij, net als wilgentakken, vol onvermoed nieuw leven. Wim Vogel in Haarlems Dagblad Het is een roman die je meesleept, al weet je dat het voor het grootste deel een verzonnen verhaal is. De overtuigings- kracht is groot. En het verhaal werkt naderhand nog een behoorlijke tijd door in je hoofd. ‘Zou ik het anders doen? Hoe zou ik zelf onder zulke omstandigheden reageren?' Als een schrijver je met zulke vragen achterlaat, heeft hij een knap stukje werk verricht. Al met al een mooi, optimistisch boek, en dat kunnen we in deze tijden ook wel gebruiken... Holly Moors in www.moorsmagazine.com Prachtig boek, mooi verteld, mooi en goed leesbaar taalgebruik. Recensie op www.literairnederland.nl Mariët Meester beschrijft op subtiele wijze de onderlinge verhoudingen en geeft een verrassende wending aan het verhaal. (...) Van harte aanbevolen. Annelize Roosjen op www.hetgaljoen.com Het blijft merkwaardig dat De overstroming van Mariët Meester in 2004 over het hoofd werd gezien bij de verdeling van de literaire prijzen. Zelfs een nominatie zat er niet in - en dat terwijl haar lichtvoetige Zondvloedvertelling een van de weinige lichtpunten was in een mager boekenjaar. Joep van Ruiten in Dagblad van het Noorden Scherpe observaties van mens en natuur in een onnatuurlijke situatie, nuchter verteld met een broeierige ondertoon. Een verhaal met een mythische lading, over de strijdbaarheid van de mens, de strijd om te overleven, de strijd voor het menselijk fatsoen. (...) Het is gewoon verdomd goede literatuur. Weblog Peter Kleiweg Boekverslag door Kees van der Pol, docent Nederlands. Interview Kirsten Greveling interviewt Mariët Meester over De overstroming.